To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Konferencja "Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie." - Olsztyn
już niedostępne -

Prelegenci:

Sławomir Miluski - wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. Wykształcenie: wyższe pedagogiczne, podyplomowe menedżerskie. Ukończone kursy z zakresu mediacji, pisania ugód oraz szkolenia doskonalące w zakresie mediacji rodzinnych, cywilnych, karnych. Trener Superwizor Krajowego Stowarzyszenia. Mediatorów w zakresie komunikacji, negocjacji i mediacji. Były wykładowca Polskiego. Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie. Prowadzi szkolenia w zakresie komunikacji, negocjacji, mediacji. Mediator stały Sądu Okręgowego w Słupsku.

Monika Falej - prawniczka. WPiA Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu i UW-M w Olsztynie. Ukończone seminarium doktorskie na WSB, Instytut Prawa i Dyplomacji w Gdyni. Sekretarz Fundacji "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA, współautorka cyklu szkoleniowego Akademia Mediacji, szkolenia z zakresu mediacji min. dla pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, młodzieży, kadry zarządzającej placówkami oświaty, sołtysów, urzędników, organizacji pozarządowych, prawników. Ekspertka w obszarze organizacji pozarządowych, szczególnie w zakresie aspektów prawnych, mediacji, wolontariatu i współpracy z samorządem. Założycielka i dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, współtwórczyni Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu SPINACZ.

Katarzyna Stryjek - absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Orientacji i Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku). Ukończone szkolenia z zakresu mediacji: szkolenie podstawowe dla mediatorów z mediacji cywilnej, rodzinnej i nieletnich, szkolenie z mediacji rodzinnej, szkolenie z mediacji gospodarczej i transformatywnej, rozwiązywanie konfliktów bez przemocy. Pracuje jako pedagog w szkole, mediator Polskiego Centrum Mediacji. Trener mediacji Polskiego Centrum Mediacji, prowadzi szkolenia m.in. dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, dyrektorów placówek oświatowych. Wykładowca akademicki z zakresu mediacji (m.in. Szkoła Wyższa "Ateneum" Gdańsk, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni).


Program konferencji

Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.

godz. 09:00

Rejestracja uczestników, poczęstunek powitalny

godz. 10:00

Rozpoczęcie konferencji

- Przywitanie przybyłych gości

- Przedstawienie założeń oraz celu konferencji

- Krótka prezentacja dot. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

godz. 10:15

Specyfika mediacji - przedstawienie idei, zasad

- Psychologiczne aspekty mediacji (dynamika konfliktu i towarzyszące mu emocje)
- Krótka charakterystyka rodzajów mediacji: karnych, w sprawach nieletnich, rodzinnych, gospodarczych i innych
- Rola mediatora - postawa, osobowość, granice etyczne, umiejętności; kontakt z mediatorem

godz. 11:45

Przerwa kawowa

godz. 12:00

Praktyczne zastosowanie mediacji w różnych rodzajach sporów

- Zastosowanie mediacji w różnych dziedzinach życia społecznego i prawnego - przykłady
- Zastosowanie mediacji w procesie wychowania i edukacji - przykłady
- Korzyści wynikające z mediacji

godz. 12:45

Przerwa kawowa

godz. 13:00

Pytania uczestników, dyskusja
Podsumowanie konferencji

godz. 14:00

Lunch dla wszystkich uczestników

Zobacz również:

konferencje konferencje w Olsztynie wydarzenia Olsztyn